ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Elektronický potenciometr I.

Tento elektronický potenciometr se zapojuje mezi například rádio, nebo televizor a zesilovač. Umožňuje měnit jedním tlačítkem hlasitost postupně nahoru a druhým se vrátit na nulu. Třetí tlačítko MUTE slouží ke ztišení zesilovače, když například zvoní telefon.
AKO sestavený ze dvou hradel NAND vytváří kmitočet přibližně 1 Hz a je trvale v běhu. Stisknutím tlačítka VOLUME se tato hodinové kmitočty dostanou na vstup čítače. Čítač je začne načítávat a na svých výstupech adresuje multiplexer 4051. Ten má na vstupech vytvořen dělič a v osmi krocích postupně snímá z děliče vydělený vstupní signál, který je k dispozici na jeho výstupu. Stisknutím tlačítka MUTE dojde ke ztišení reprodukce a opětovným stiskem k návratu na původní hlasitost. Tlačítkem RESET se nastavuje nulová hlasitost, která se pak tlačítkem VOLUME opět zesiluje.

Zdeněk Novotný