ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Domáca meteorologická stanica

Medzi bežnými prístrojmi pre diaľkové meranie údajov o stave počasia opíšem aj stavbu niektorých špeciálnych prístrojov. Sú to :Indikátor zrážok a atmosferickej vlhkosti, Ukazovateľ smeru vetra (elektronický kohút), Indikátor búrky. Tieto zariadenia sú určite zaujímavé pre športových letcov, vodákov, poľovníkov, rybárov a nielen pre nich.

Indikátor zrážok a atmosferickej vlhkosti:
Zariadenie upozorní prostredníctvom zvončeka alebo bzučiaka na prvé kvapky dažďa. Pomôže nám ochrániť pred lejakom sušiacu sa bielizeň, hrajúce sa deti atď. Zariadenie môže byť celkom jednoduché - bez zosilňovača alebo komplikovanejšie a samozrejme aj citlivejšie, so zosilňovačom, najlepšie tranzistorovým. Snímač sa zhotoví z medeného alebo mosadzného plechu, ktorý tvar ma znázornený na obr.1. Medzera medzi elektródami má byť menšia ako 1mm, aby aj najdrobnejšie kvapky dažďa mohli spojiť elektródy a uzavrieť tak el. obvod.

Ukazovateľ smeru vetra :
Prístroj, ktorého schéma je na obr.2 sa môže použiť ako ukazovateľ smeru vetra. Kontrolný pult sa spája so snímačom 9 žilovým telefónnym káblikom a môže byť od snímača ľubovolne vzdialený. Napájanie môže byť batériové alebo sieťové (cez vhodný transformátor).

Kontrolný pult v tvare skrinky je zhotovený z preglejka má rozmery 90 x 120 x 150mm. Obsahuje osem LEDiek ktoré sa rozmiestnia po obvode kružnice a tvoria tzv. veternú ružicu (V- JV- J- JZ -Z -SZ -S- SV).Smer vetra ukazuje svietiaca LED. Plošný spoj je na obr.3 a 4.

Tu je plošný spoj v mierke 1:1:

Ďalej je postup pri zhotovovaní:

Zabudovanie do krabičky:

Ďalší obrázok je konštrukcia smerovej šipky:

Indikátor búrky:
Prístroj umožňuje včasnú indikáciu búrky. Pracuje tak , že meria elektrické napätie v atmosfére. Prístroj používa vonkajšiu anténu, zhotovenú z medeného izolovaného drôtu s priemerom 2mm a dlhého 10 -15m. Na anténový zvod a uzemňovací prívod treba použiť tienený mikrofonny kábel dĺžky 10 až 20m. Uzemnenie sa zhotoví z oceľovej rúrky s priemerom 10-15mm , dlhej 1800mm, ktorá je opatrená vývodom z drôtu s priemerom 2mm dĺžky 1m . Všetky spoje musia byť spájkované.

Prepínačom V1 sa zisťuje polarita atmosferického náboja. Prepnutím V1 do strednej polohy je anténa uzemnená. Merací prístroj sa vynuluje potenciometrom P1 pri zatlačenom tlačidle V2. Až po vynulovaní prístroja sa môže prepínačom V1 pripojiť anténa. Výchylkou meracieho prístroja reaguje zariadenie aj na búrku vzdialenú viac ako 25km. Bližšia búrka môže vyvolať aj prúdy niekoľko sto mikroampérov , a preto treba k prístroju pripojiť bočník 10kW. bežné búrky sa prejavujú rýchlym vzrastom a poklesom prúdu. Pri meraní treba vyskúšať (často aj počas merania meniť)obe pracovné polohy (1 a 2) prepínača V1.Na obr. je znázornený stožiar s anténou:

Zoznam súčiastok:
R1 - 1,5MW , R2 a R3 - 2,2kW ,P1 - 10kW log. ,P2 - 500R lin. , T1 - KF517 , M - 0 ¸50mA ,2x V1 - 3polohový prepínač ,2x V2 - obyčajný spínač,
Dôležitá poznámka: Pri pozorovaní miestnych atmosferických výbojov stačí obmedziť výšku antény maximálne na 7,5m. Pri búrke bližšej ako 3km je treba zariadenie vypnúť a anténu uzemniť alebo rozobrať. Miesto kde robíme pozorovania s búrkovým indikátorom, musí byť suché, napr. v byte.

Peter Konýček
konyk@zoznam.sk


Článek pochází z adresy http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz