ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"

Signál Clock a požadavky na něj

Je nutný pro práci sekvenčních obvodů, zejména mikroprocesoru. Je to signál přísně obdélníkového tvaru a strmost jeho hran musí být v čase lepším než 400ns. Pokud je deformován je potřeba zařadit schmittovy klopné obvody (SKO). Pro hodiny a hodinky se ke generování tohoto signálu používá krystal 32 768 Hz, pro mikroprocesory řídící spotřební elektroniku se zpravidla používá krystal 4 MHz. Pro jinou elektroniku (hračky, čítače) se používá 1 MHz. U PC dosahují dnešní hodinové kmitočty stovek MHz. To však neznamená že touto rychlostí počítač vykonává operace např. 1 strojový cykl vyžaduje 2 hodinové impulsy a provedení 1 instrukce – 4 strojové cykly. U nejlepších PC je signál Clock programovatelný. Tím se řesí fakt, že při stoupajícím kmitočtu stoupá i proudový odběr (zejména obvody CMOS) takže počítač používá vysoký kmitočet jen tehdy, provádí-li nejnáročnější operace. V opačném případě indikuje snížený kmitočet pomocí slova IDLE.

Připojené kondenzátory ( do 30pF ) snižují vf výkon který na krystalu je
Na obou vývodech můžeme měřit osciloskopem a tak se ujistit že generátor kmitá. Jestliže nekmitá je celý mPC „mrtvý“.

Zdeněk Novotný