ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Tranzistorový časovač
2-150s

Tento jednoduchý časový spínač slouží například k pozdržení zhasnutí osvětlení a to pro času od asi 3 sekund do 2 minut.

Podle schématu na obrázku je vidět, že v zapojení jsou použity pouze dva tranzistory. První je na vlastní časování a ten druhý slouží jako zesilovač. Zapojení pracuje tak, že po sepnutí tlačítka se nabije kondenzátor 220uF a po jeho puštění se začne vybájen přes rezistor R a první tranzistor. Celou tuto bobu je sepnut výstupní tranzistor a žárovka svítí plným jasem. Po určité době na kondenzátoru klesne napětí pod určitou velikost a tranzistory se poměrně rychle uzavírají. To znamená, že celou dobu žárovka svítí naplno a po určitém čase poměrně rychle zhasne.
Čas sepnutí se nastavuje změnou rezistoru R a některé hodnoty jsou zde v tabulce i se změřenou dobou svitu žárovky. Ta byla brána do poklesu napětí na žárovce na asi 80% původní hodnoty. Menší odpor než asi 1k není dobré používat, protože by hrozilo zničení prvního tranzistoru. Naopak hodnoty nad 470k taky nemají smysl, protože zde se již kondenzátor vybíjí sám dost rychle, takže pro časy větší než 2 minuty se toto zařízení nehodí.

Na pokusném vzorku byla použita žárovka 12V/20W a výstupní tranzistory bylo dobré při větších časech opatřit malým chladičem. Pokud je ale tranzistor sepnut naplno, chladič nepotřebuje.

R
[W]
t
[s]
470 2,5
1k 3,5
4k7 8,5
8k2 12,5
51k 48
100k 75
470k 158

Článek pochází z adresy http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz