ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Časový spínač 2
(pro terárium)

Tento časovač byl původně navržen na spínání ventilátoru v teráriu, nic ovšem nebrání jeho použít kdekoliv jinde. Časovač pracuje tak, že je asi hodinu v klidu a poté asi na 7 minut sepne ventilátor a znova je hodinu v klidu.

Jelikož zde není potřeba velká přesnost, byl jako základ použit časovač NE555. Zapojení s tímto časovačem je i s popisem v článku Časovač 1 a tak ho zde nebudu moc popisovat. Jan to, že je zde zapojen jako AKO. To znamená, že jeho časování není spoustěno tlačítky, ale samo se neustále opakuje.
Čas je nastaven součástkami R1, R2 a C1 a bylo změřeno, že je asi 7 – 8 minut. Takto dlouhé impulsy se vedou z vývodu č.3 přes filtr (jinak IO při takto pomalém přepínání měl snahu kmitat) na vstup IO2 – 4017. Tento IO slouží jako čítač do deseti (má deset výstupů) a na prvním z nich je připojen tranzistorový zesilovač, indikační LED a relé, které spíná ventilátor (jeho kontakty zde nejsou nakresleny). IO tedy v prvním kroku sepne na asi 7 minut ventilátor a ve zbývajících devíti krocích (7 × 9 = 60 minut) je v klidu.
Po připojení napájení se IO2 dostane do náhodné pozice a tak málo kdy sepne ventilátor hned po připojení napájení. Ale musí se čekat, až „dokrokuje“ k místu, kde je ventilátor. K ověření funkce je vhodné připojit k R2 paralelně druhý odpor o velikosti například jen 10k.


Prodej elektroniky i ZDE.
Článek pochází z adresy
http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz