ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Bzučák s napájecím napětím 3V

Tento jednoduchý bzučák, ovládaný tlačítkem, je jedním ze zařízení, použít pro mnoho účelů. Lze s ním například procvičovat Morseovu abecedu, můžeme ho použít jako zvonek na dveřích pokoje nebo ho třeba můžeme vestavět do nějaké hračky. Pokud místo tlačítka S1 zapojíme dva kablíky s měřícími hroty nebo s banánky, získáme poměrně často používanou zkoušečku pro testování vodivosti (celistvosti) obvodů.

Schéma bzučáku je na obr. 1. Činnost obvodu je velice jednoduchá. Jako zdroj signálu je použit astabilní klopný obvod, vytvořený ze dvou hradel integrovaného obvodu CMOS typu 4011. Pokud chce někdo vyšší nebo nižší kmitočet signálu, může zkusit změnit odpor rezistoru R1 nebo kapacitu kondenzátoru C1. Součin hodnot R1, C1 určuje kmitočet, na němž bude astabilní klopný obvod pracovat. Nepoužitá hradla mají vstupy ošetřené tím, že jsou připojeny ke kladné napájecí sběrnici Udd. Pokud by vstupy nebyli ošetřené, mohla by mít nepoužitá hradla nahodilý odběr napájecího proudu až několik desítek mA, což je nežádoucí. Tranzistor T1 zesiluje signál pro sluchátkovou vložku nebo reproduktor SP1.
Bzučák je napájen napětím 3V (např. ze dvou tužkových článků), které se zapíná tlačítkem S1. Odběr proudu je asi 3 mA (záleží na impedanci použitého reproduktoru).
Destička má rozměry 20×50 mm.A Radio

Zdeněk Novotný