ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Blikač se samoblikající LED

Na obrázku je zapojení střídavého blikače, který místo generátoru používá samoblikající LED.
Samoblikající červená LED D1 přerušovaně spíná NPN tranzistor T1, v jehož emitorovém obvodu je zapojena žlutá LED D2. Pulsujícím napětím z emitoru T1 je dále spínán PNP tranzistor T2, v jehož kolektorovém obvodu je zapojena zelená LED D3.
Svítí-li LED D1, je tranzistor T1 sepnutý a svítí LED D2. Sepnutým T1 je vypnut T2, takže LED D3 nesvítí.
Při zhasnuté LED D1 je tranzistor T1 vypnutý a LED D2 nesvítí. Vypnutý T1 umožňuje sepnutí tranzistoru T2, takže LED D3c svítí. Diodou LED D2 teče proud báze tranzistoru T2, tento proud je však tak malý, že LED D2 zřetelně nesvítí.
Blikač je vhodné napájet napětím o velikosti 9 až 12 V. Tranzistor T1 je univerzální NPN, např. BC546B, T2 je univerzální PNP, např. BC556B. Odpory rezistorů R1 až R3 stanovíme zkusmo podle použitých LED, ale budou se pohybovat tak asi do hodnoty 1k. Odpor rezistoru R4 zvolíme např. 33k.

A Radio 6/2001


Prodej elektroniky i ZDE.
Článek pochází z adresy
http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz