ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


BKO s optočleny

V Amatérském rádiu bylo otištěno několik zajímavých zapojení bistabilních klopných obvodů (ON/OFF) s optočleny. Jelikož jsou to zapojení velice jednoduchá, rozhodl jsem se je překreslit:

Ještě bych snad dodal, že hodnota rezistorů se spočítá podle Ohmova zákona tak, aby při použitém napájecím napětí tekl LED-diodou optočlenu proud asi 10mA (CNY35). Pokud někdo nezná vzorec, je R=U/I.
Optočlen lze použít jakýkoliv běžný s LED a tranzistorem.

Amatérské Radio 8/02


Článek pochází z adresy http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz