ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Generátor nf bílého šumu

Bílý šum se používá vývodech generátorů elektronické hudby a zvukových efektůů stejně jako pro některé metody zkoušení v nízkofrekvenční oblasti.
Opačně polarizovaný přechod emitor-báze tranzistoru je dobrým zdrojem bílého šumu, ale dává signál velmi nízké úrovně (řádu milivoltů). V zapojení podle obrázku se do emitoru tranzistoru T1 přivádí předpětí přes rezistor R1. Vzniklé šumové napětí je kapacitně vázáno na neinvertující vstup IO1, který je zesiluje. Odporovým trimrem P1 se nastavuje zesílení (maximální zesílení je 100).
I když je ve schématu uvedeno napájecí napětí ±9V, může být (především vzhledem k typu T) použito napětí od 6 V až do 15 V.

 


Zdeněk Novotný