ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


FM bezdrátový mikrofon I.

Jednoduchý bezdrátový mikrofon je určen pro přenos audiosignálu na krátké vzdálenosti. Přístroj má minimum součástek a pracuje k naprosté spokojenosti na vzdálenost několika desítek metrů i ve stíněné železobetonové konstrukci. Oproti podobným zapojením není za elektretový mikrofon zařazen nf zesilovač a modulační varikap. Vf signál je zde kmitočtově modulován změnou pracovního bodu oscilátorového tranzistoru.Odpory rezistoru R1 a R2 je nastaven takový pracovní bod tranzistoru T1, který zaručuje oscilace v rozsahu 106 až 107 MHz a současně vyhovující modulaci. Cívka L1 je navinuta na cívkovém tělísku o průměru 5 mm a má 5 zavitu postříbřeného (v nouzi stačí pocínovaného) měděného drátu o průměru 0,8 mm. Vinuti je roztaženo na délku 8 mm. Odbočka pro anténu je na druhém závitu od horního konce cívky. Zvolený kmitočet oscilátoru (v oblasti nejvyšších kmitočtu rozhlasového pásma FM) nastavíme šroubovacím jádrem cívky L1. Jádro musí být vhodné pro kmitočet 100 MHz, tj. musí být z materiálu N01 (označeného hráškově zelenu barvou). Anténu tvoří 30 cm dlouhý drát o průměru asi 1mm. Bezdrátový mikrofon je napájen napětím 9V z destičkové baterie, odběr proudu je asi 12 mA. Pro příjem signálu z bezdrátového mikrofonu použijeme běžný kvalitnější rozhlasový přijímač FM.

Zdeněk Novotný