ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Digitální audiopaměť

Jedná se o jednoduchou digitální audiopaměť, do které můžete zaznamenat jednu nebo několik různých zpráv o délce až 16 s (ISD1416), nebo 20 s (ISD1420). Zprávy vydrží v odvodu bez napájecího napětí až 10 let. Podle nastavení operačního módu je možno tyto zprávy reprodukovat za sebou, opakovat dokola nebo nastavením adresy vybrat pouze jednu konkrétní zprávu. Zvuk je reprodukován ve velmi dobré kvalitě.

Pokud se bojíte, že popisovaný integrovaný obvod neseženete, mohu vás uklidnit. Integrovaný obvod ISD1420 prodává pan Karel Odehnal na adrese http://soucastky.wz.cz/ za nejnižší možnou cenu.

Rodina obvodů ISD 14xx byla navržena pro záznam a reprodukci zvukových informací v aplikacích vyžadujících minimální počet součástek. Obvody používají pro záznam paměťové pole EEPROM, sestavené ze 128 000 buněk. Informace vydrží v paměti podle výrobce až 100 let, nicméně stoprocentně je zaručováno 10 let.
ISD 1416/1420 integruje na čipu všechny potřebné funkce pro záznam a reprodukci zvuku: mikrofonní zesilovač s potlačením šumu, automatické nastavení záznamové úrovně, nf filtry, zesilovač pro reproduktor. Na konci reprodukce nebo záznamu se obvod vždy uvede zpět do stavu velmi malého odběru proudu 0,5 uA („power down“ mód).

Popis funkce
Obvod zaznamenává, je-li vstup REC trvale ve stavu log. L. REC má přednost před PLAYE a PLAYL. Jestliže při reprodukci přejde REC do stavu L reprodukce je okamžitě přerušena a začíná záznam. Na konci každé zprávy je ukládána značka konce zprávy EOM (End Of Message).
Reprodukce probíhá, je-li na vstupu PLAYE detekována sestupná hrana, nebo na vstupu PLAYL trvale úroveň L. Při detekci konce zprávy nebo konce paměťového prostoru reprodukce končí a obvod se automaticky vrací do „úsporného režimu“. Dioda LED indikuje záznam a je připojeny na výstup RECLED.
Kondenzátorový (elektretový) mikrofon je napájen přes rezistory R7, R9 a je střídavě vázán přes C7 a C8. Mikrofonní signál je zesílen a vyveden na výstup ANA OUT a odtud dále přes C2, R5 na ANA IN. Zesílení je řízeno automaticky podle úrovně vstupního signálu. Maximální zesílení je 24 dB.
Reproduktor je připojen na vývody SP+ a SP-. Při připojení reproduktoru pouze na jeden z těchto výstupů proti zemi je nutno připojit sériově s reproduktorem oddělovací kondenzátor. Doporučená impedance reproduktoru je 16 ohmů. Analogové a digitální obvody jsou na čipu napájeny samostatně, aby se zmenšil vliv rušivých signálů, a tato napájení jsou vyvedena jako Vcca a Vccd. Rovněž jdou odděleny země. Kondenzátory C3 a C4 musí být co nejblíže u pouzdra IO.

Adresové vstupy A0 – A7
S adresováním to není jen tak. Adresní vývody mají dvě funkce závisející na úrovni dvou nejvyšších bitů A6 a A7 (vývod 9 a 10).

1)      Pokud je kterýkoliv z nich v L, všechny ostatní vstupy jsou brány jako adresní a jsou určeny pro volbu počáteční adresy. Počáteční proto, protože neslouží přímo k adresování paměti, jen určují adresu začátku zprávy. To znamená, že zprávy můžou mít libovolné adresy a přitom můžou být libovolně dlouhé.
Adresování je možné v rozsahu 0 až 159. Binárně 00000000 až 00011111 pro vstupy A7…..A0

2)      Pokud jsou oba bity A6 a A7 v log. H, adresové vstupy slouží k volbě mezi několika speciálními operačním módy. Operační módy jsou uvedeny v tabulce a je možné je kombinovat.

 

Oživení
Zkontrolujte napájecí napětí 5V za stabilizátorem IC2. Pak odzkoušejte zařízení takto:
Nastavte všechny spínače ADRESA na ON, čímž bude na adresních vstupech A až A7 úroveň L a bude nastaven základní operační mód. Poté stiskněte a držte po dobu záznamu tlačítko REC a namluvte do mikrofonu zprávu. Dioda musí přitom svítit. Po zaznamenání stiskněte např. tlačítko PLAYE a zpráva se přehraje.

Technické informace:

Max. doba záznamu:
ISD1416                     16s
ISD1420                     20s

Max. zaznamenaný kmitočet:
ISD1416                     3,4 kHz
ISD1420                     2,7 kHz

Vzorkovací kmitočet:
ISD1416                     8 kHz
ISD1420                     6,4 kHz

Celkové harmonické zkreslení:
(f = 1 kHz):                  1 %

Napájecí napětí:  4,5 až 6,5 V

Maximální odběr:  35 mA

Odběr při „power down“
módu:
                          0,5 uA

Impedance rep.            min. 16 R

Jmenovitý výkon výstupu
zesilovače:
                    12,2 mW

  Seznam součástek:

Označení ve schématu            Hodnota
R1, R2, R3                              100 k
R4, R5, R6                              1 k
R6                                           470 k
R7, R9                                     10 k
R10                                         8,2 R
RA1                                        8 × 100 k
C1                                           1 nF
C2, C3, C7, C8, C9                100 nF
C4, C6                                    220 uF / 16 V
C5                                           4,7 uF / 35 V
D1                                           LED 3 mm rudá
IC1                                          ISD1416 / ISD 1420
IC2                                          78L05
SW1                                        NT 08
SW2                                        DT 6 zelený
SW3                                        DT 6 černý
SW4                                        DT 6 rudý
MIC                                        MCE 100 (elektret.)
SP                                           BL 66
Patice                                      DIL 28
PR1                                         propojka

 

Klikněte pro originál (300 dpi).  

ZDE je ke stažení obrázek destičky k vytištění (300 dpi).

ISD 1420 je k dostání na adrese: http://soucastky.wz.cz/

Amatérské Radio 12/94


Prodej elektroniky i ZDE.
Článek pochází z adresy
http://panda.unas.cz
ZPĚT
 

Zdeněk Novotný
nov_zden@seznam.cz