ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Prutové antény

Pokud ke svému rádiu nechcete hned stavět směrovou anténu, je možné s použitím dvou stejně dlouhých vodičů docílit všesměrové antény. Délka jednotlivých vodičů je l/4 × zkracovací činitel. Zkracovací činitel závisí na přijímané frekvenci a na síle materiálu ze kterého je anténa vyrobena. Běžně se počítá s čísly od 0,95 do 0,97. Písmeno l [lambda] = vlnová délka = 300 / f . Kde f je frekvence v „MHz“ a vlnová délka pak vyjde v „m“.

 

 

 


V praxi se také hojně požívá tento typ antény. Její tvar vyzařování je tehdy, je-li na nekonečně dlouhé vodivé zemi. To je v praxi nedosažitelné, tak se tato anténa umísťuje alespoň na střechy automobilů kde jako protiváha k anténě slouží právě karoserie automobilu. Zist takovéto antény je trojnásobný oproti předchozí.

 

 


U této antény je protiváha nahrazena čtyřmi k zemi vodorovnými vodiči. Vlastní anténa má opět délku l/4 a je přímo připojena na „živý“ vnitřní vodič přívodního koaxiálu. Protiváha je tvořena čtveřicí vodorovných vodičů o stejné délce, tedy l/4které jsou spojeny se stíněním koaxiálu. Impedance této antény je zhruba 35W a největší vyzařování (příjem) je v úhlu 25°.

Také je možné protiváhu ohnout směrem dolu, tak aby její prvky svíraly úhel 90°. Pak se impedance antény zvýší na 50W a její vyzařování se srovná do vodorovné polohy.

Protiváhu u těchto antén nemusí tvořit jen čtyři vodiče, ale čím víc, tím líp.

Každým zdvojnásobením výšky antény nad Zemí se její zisk zvýší až o 6dB.

Zdeněk Novotný