ZPĚT

PANDA ELEKTRONIK

Znak projektu "Panda ELEKTRONIK"


Stavba antény

Nyní se podíváme na konkrétní výpočet YAGI-ho antény, ale úvodem ještě pár vět o stavbě. Antény se většinou staví z trubiček o průměru asi 6 mm, nic však nebrání amatérovy aby si takovou anténu postavil z obyčejného elektrikářského drátu o průměru asi 1 mm. Já sám jsem si takovou malou anténu na 40 kanál postavil z drátků o průměru sotva 0,7mm a jak jsem s ní spokojen. Ideální anténa je totiž nekonečně malý předmět v nekonečně velké volném prostoru. Postavíme-li tedy anténu z tenkých drátků, bude mít větší činitel kvality Q (bude lepší), bude mít větší ZISK, ale čím tenčí materiál, tím bude anténa úzkopásmovější !!! A tedy naopak, použijeme-li ke stavbě antény silnější materiál bude širokopásmovější. A ještě jedna věc, pokud se ke stavbě antény použije silnější materiál, je vhodné použít trubičky, protože vf signál se šíří jen po povrchu a proto by tam ta výplň byla zbytečně.

Podobně je tomu i s nosnou tyčí antény. Mnoho lidí se domnívá, že nosná tyč která přidržuje jednotlivé části anténu u sebe musí být opět z kovu. To také není pravda, ideální anténa žádnou nosnou tyč nemá, proto je vhodné ji udělat z nějakého nevodivého materiálu, nebo ji prostě nedělat vůbec a jednotlivé díly antény (direktor, dipól, reflektor) zavěsit pomocí silonových vláken třeba na strop pokoje, nebo na nějakou jinou tyč.

 

Návrh tříprvkové YAGI-ho antény:

Pro návrh YAGI-ho antény nám postačí tyto čtyři výpočty:

Délka dipólu = 140 / f  [m ; MHz]

Délka reflektoru = 150 / f  [m ; MHz]

Délka direktoru = 138 / f  [m ; MHz]

Rozestup A mezi direktorem a dipólem = 30 / f  [m ; MHz]

Rozestup A mezi dipólem a reflektorem = 45 / f  [m ; MHz]

Pokud si takto spočítáme jednotlivé délky částí antény, už nám nic nebrání k vlastní stavbě. Na stavbu takto vypočítané antény by se měl použít silnější materiál, protože pokud se použijí slabé drátky, měli by být o něco delší.

Dipól může být buď jednoduchý, pak je jeho impedance asi 73,13W, nebo složený a pak pokud je z jednoho stejného koso materiálu je jeho impedance asi 270 až 300W. Pokud ne, tak je výpočet jeho impedance uveden v první kapitole o stavbě antén.

Zdeněk Novotný